ผู้ว่าฯลพบุรี นำทีมข้าราชการหิ้วปิ่นโต กินบุฟเฟต์มื้อกลางวัน

387

ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำทีมข้าราชการหิ้วปิ่นโตกินบุฟเฟต์มื้อกลางวัน ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม เพื่อขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ช่วงเช้าจะเห็นภาพที่คุ้นตาของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดลพบุรี ต่างพากันหิ้วปิ่นโตซึ่งภายในบรรจุอาหาร คาว-หวาน ที่ได้จัดเตรียมมาจากบ้าน มารับประทานเป็นอาหารกลางวันร่วมกันภายในสำนักงาน

ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ จากแนวคิดของนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการ ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่โดยรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมในโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ชวนกินบุฟเฟต์ ปิ่นโตทุกส่วนราชการทุกวันอังคาร” ซึ่งเมื่อวานนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 แล้ว กระแสตอบรับดีมาก

ส่วนภัตตาคารหรูก็คือ ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัด โดยเปิดปิ่นโตมาวางเรียงกันเป็นแถวยาว ก่อนที่ทุกคนจะถือปิ่นโตข้าวเปล่าเดินตักกับข้าวจากบุฟเฟต์ปิ่นโตมารับประทานด้วยกัน ทำให้ทุกคนได้รับประทานกับข้าวที่หลากหลาย มีให้เลือกรับประทานมากมาย อีกทั้งทำให้ส่วนราชการต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันในระหว่างการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

การจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารภายในสำนักงาน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นตัวอย่างในการลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้กล่องโฟม และยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรียังได้บอกด้วยว่า กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะมีขึ้นทุกส่วนราชการ และหากมีเวลาจะสัญจรหิ้วปิ่นโต หมุนเวียนไปร่วมรับประทานกับส่วนราชการในระดับอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ในโอกาสต่อไปด้วย